Karaj kiuńlari: Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie. Наследие Караимов в Современной Европе. Heritage of Karaims in Present Europe

Authors

Mariola Abkowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Henryk Jankowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Irena Jaroszyńska

Synopsis

"Karaj Kiunlari" pod red. M. Abkowicz i H. Jankowskiego to materiały z seminarium Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, które odbyło się w czasie Dni Karaimskich we wrześniu 2003 r. Książka zawiera teksty 21 wygłoszonych wówczas referatów w dwóch wersjach językowych każdy (pol. oraz ros. lub ang.), opatrzonych wstępem w języku karaimskim oraz liczną bibliografią.

Społeczność karaimska, szczycąca się bardzo długą i bogatą tradycją religijną, literacką i językową, jest wciąż niedostatecznie znana szerokiemu ogółowi i uczonym. Przedstawione w książce artykuły podejmują próbę utrwalenia wyjątkowej i szczytnej spuścizny narodowej Karaimów, co wydaje się szczególnie doniosłe dla kulturowego dziedzictwa narodów we współczesnym świecie.

Artykuły poświęcone są badaniom naukowym nad językiem, muzyką, kulturą, tożsamością, archiwami, karaimskimi zbiorami muzealnymi, życiem społecznym i działalnością wybitnych przedstawicieli tej społeczności. Jak również religii karaimskiej, życiu codziennemu społeczności karaimskich Polski, Litwy, Rosji i Ukrainy począwszy od końca wieku XIX po wiek XXI, zabytków i kultury oraz przyszłości tego małego, rozproszonego po świecie, narodu.

Chapters

 • Karaimi
 • Abraham Firkowicz – przeciwstawne portrety bibliofila
 • O gminie karaimskiej w Sankt Petersburgu
 • Wojskowe tradycje Karaimów
 • Karaimi w Rosji podczas I wojny światowej (w okresie 1914-1916)
 • Kijowscy Karaimi
 • Współczesne przemiany w etnokulturalnej identyfikacji krymskich Karaimów
 • Krymscy Karaimi – Karaje. Stan i perspektywy zachowania etnokultury. Z przeszłości w przyszłość
 • Język symboli krymskich Karaimów
 • O wzajemnym powiązaniu karaimskiej historii i kultury z religią
 • Niektóre osobliwości karaimskiego przekładu dekalogu w wydaniu TaNaChu z 1841 roku
 • O pochodzeniu nazwiska Nejman krymskich karaimów
 • Identyfikacja etniczna Karaimów w Polsce
 • Wspomnienie o Szymonie Szyszmanie
 • Pamiętajmy o swych przodkach
 • Karaimi jako zesłańcy „specjalni”. Mało znane stronice historii narodu karaimskiego
 • Nowe badania nad muzycznym dziedzictwem litewskich Karaimów
 • Karaimska księgowość na Krymie
 • Dziedzictwo narodu karaimskiego w ekspozycji i zbiorach Trockiego Muzeum Historycznego
 • Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej w Wilnie i jego członkowie w latach 1932-1939
 • Mały naród z dużą kulturą: kultura narodowa we współczesnym świecie
Cover for Karaj kiuńlari: Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie. Наследие Караимов в Современной Европе. Heritage of Karaims in Present Europe

Details about this monograph

ISBN-10 (02)
83-920068-0-1
Publication date (01)
2004
Physical Dimensions
14,5cmx21cmx2,5cm