Karaimizm: Historia i doktryna

Authors

Szymon Szyszman

Synopsis

Karaimizm - monoteistyczna doktryna religijna oparta na Piśmie Świętym Starego Testamentu, jawi się jako brakujące ogniwo w dziejach kultury i religii Wschodu i Zachodu. Sięgająca korzeniami w odległą przeszłość, obecną postać przybrała w VIII wieku. Karaimizm błyskawicznie rozprzestrzenił się na Bliskim Wschodzie, w basenie Morza Śródziemnego i Czarnego i dalej na wschód, pomiędzy narodami o różnym pochodzeniu etnicznym. Nawrócenia masowe i indywidualne, niekiedy spektakularne, były następstwem jego rozkwitu duchowego.

Potrzeba było represji o wyjątkowo silnym natężeniu, które rozpoczęły się w X wieku i trwały odtąd niemal bez przerwy, by spowolnić jego ekspansję, a następnie ją zatrzymać. Także słabość wewnętrzna, która ujawniała się wśród karaimów począwszy od XIII wieku, również przyczyniła się do jego upadku. W dzisiejszych czasach pozostało tylko kilka nielicznych gmin wiernych, które są ostatnim wspomnieniem bogatej przeszłości.

W Polsce karaimizm wyznają Karaimi, naród pochodzenia tureckiego, który przybył na tereny Rzeczypospolitej pod koniec XIV w. z Krymu. Dziś stanowią najmniejszą mniejszość etniczną zamieszkałą w Polsce.

Chapters

  • Doktryna karaimizmu
  • Rozprzestrzenianie się karaimizmu na świecie
  • Zmierzch gmin karaimskich
  • Studia i dokumentacja

Author Biography

Szymon Szyszman

(Autor)

Cover for Karaimizm: Historia i doktryna

Details about this monograph

ISBN-10 (02)
83-920068-3-6
ISMN-13 (25)
978-83-920068-3-1
Publication date (01)
2005
Date of first publication in original language (20)
1980
Physical Dimensions
14cmx21cmx1,2cm