Zarys religii karaimskiej: Wyd. 2 uzupełnione i ilustrowane

Authors

Ananiasz Zajączkowski
Mariola Abkowicz, (autor rozdziału)
Anna Sulimowicz, (autor rozdziału)

Synopsis

Religia karaimska powstała z początkiem VIII w. we wschodniej prowincji ówczesnego kalifatu muzułmańskiego, we współczesnym Iraku. Pierwszym prawodawcą i nauczycielem był Anan syn Dawida z Basry, żyjący za kalifatu Abu Dża’far al-Mansur’a, który panował w Bagdadzie w latach 754-775 n.e. Początkowo zwolennicy Anana zwali się ananitami (w źródłach arabskich, np. w dziele pisarza i filozofa al-Szahrastani, ten kierunek religijny określany jest nazwą Ananija). Dopiero w IX w. przyjęto nazwę Karaimów, która tłumaczy istotę głoszonej nauki. Wyraz Karaim (w l.p. Karaj) wyprowadza się z hebrajsko- arabskiego czasownika kara – czytać (z tego samego pnia pochodzi – jak wiadomo – nazwa Koran, czyli Pismo Św. Muzułmanów, dosłownie znaczące „czytanie”). Określa ono wyznawców Zakonu, którzy w kwestiach religijnych uznają powagę tylko „czytania”, czyli Pisma Świętego Starego Testamentu, bez żadnych dodatków. W ten sposób powstała główna różnica, dzielącą Karaimów od wyznawców trzech innych religii monoteistycznych - mozaizmu, chrześcijaństwa i islamu, w których oprócz Pisma Świętego uznaje się – i to nieraz jako składnik nadrzędny – różne dodatkowe treści skodyfikowane w: Talmudzie, Nowym Testamencie, czy Koranie. Karaimi natomiast nie dopuszczają żadnych dodatków, uzupełnień czy komentarzy do Pisma Św. Przyjęcie tych komentarzy równałoby się – według uczonych karaimskich – uznaniu Pisma Św. za niedoskonałe, podczas gdy język Pisma Św. jest tak przejrzysty i jasny, że w nim samym można znaleźć objaśnienie każdego nakazanego prawa! Należy tylko studiować ten język, który jest najdoskonalszym kluczem do wykrycia właściwego sensu Zakonu. Tym tłumaczy się fakt historyczny, że uczeni karaimscy bardzo wcześnie zaczęli pracować w dziedzinie filologii hebrajskiej. Oni też stworzyli pierwsze gramatyki i słowniki języka hebrajskiego. Pod tym względem wyznanie karaimskie odegrało rolę podobną do reformacji w czasach nowszych. Karaimizm jest więc oparty na samodzielnym i swobodnym pojmowaniu Pisma Św., z odrzuceniem autorytatywnych komentarzy. Zachowuje dla badacza całkowitą wolność, podobnie zresztą jak czyni to protestantyzm. W tradycji przechowuje się zdanie, które miał wyrzec nauczyciel nasz Anan: „Nie polegajcie na mnie, lecz sami pilnie studiujcie Pismo Święte”.

Chapters

  • I. Rys historyczny
  • II. Artykuły wiary i podstawy religii karaimskiej
  • III. Karaimski kalendarz religijny
  • IV. Święta karaimskie
  • V. Posty karaimskie
  • VI. Nabożeństwo karaimskie
  • Kienesy na terenach dawnej Rzeczypospolitej
    Mariola Abkowicz, Anna Sulimowicz
Cover for Zarys religii karaimskiej: Wyd. 2 uzupełnione i ilustrowane

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-920068-4-8
ISBN-10 (02)
83-920068-4-4
Publication date (01)
2006
Physical Dimensions
14,5cmx21cmx0,3cm