Almanach karaimski

Authors

Mariola Abkowicz, (Redaktor tomu)
Anna Sulimowicz, (Redaktor tomu)

Synopsis

 • Kalendarz karaimski ... 4
 • REFAEL ABKOWICZ Co oznaczają nasze święta i inne specjalne dni ... 11
 • ZOFIA ABKOWICZ Kuchnia w tradycji dnia powszedniego i świąt karaimskich ... 15
 • ARON SZPAKOWSKI Wyrób tymbyłów w Trokach ... 31
 • DAWID TIRIJAKI Tradycje paschalne u Karaimów Krymu ... 33
 • ANANIASZ ZAJĄCZKOWSKI Promień miłości ... 41
 • KRZYSZTOF BILIŃSKI O specyfice karaimskiej w Meirze Ezofowiczu Elizy Orzeszkowej ... 43
 • RAFAŁ WITKOWSKI Odezwa Karaimów łuckich w czasach reform Sejmu Wielkiego ... 53
 • RAFAŁ WITKOWSKI Izaak z Trok, syn Abrahama, karaimski uczony z XVI wieku ... 59
 • GRZEGORZ SMÓLSKI U Karaimów w Haliczu ... 71
 • SZYMON PILECKI Bogusław i Kamila Firkowiczowie oraz ich potomkowie ... 85
 • ALEKSANDER BABADŻAN Związki Bogusława Firkowicza z Krymem ... 101
 • JULIAN KOBECKI Moja droga do Wrocławia ... 105
 • MARIOLA ABKOWICZ Karaimi we Wrocławiu ... 109 
Cover for Almanach karaimski

Details about the available publication format: druk

druk
ISBN-13 (15)
978-83-920068-5-5
Date of first publication (11)
2007
Physical Dimensions
14,5cmx21cmx2cm

Details about the available publication format: PDF

PDF
Date of first publication (11)
2007
Physical Dimensions